rola-pracownik-rodzina

Samotne matki i ojcowie – czas na (r)ewolucję

Kategoria Bez kategorii

Dobrostan człowieka – ogólny i w różnych obszarach życia – leży w zakresie zainteresowania nowoczesnych pracodawców.

Co zyskuje przedsiębiorstwo dzięki zaangażowaniu w prywatne życie załogi? To zależy od stopnia i dziedziny zaangażowania pracodawcy, od warunków legislacyjnych i społecznych. Najlepiej, jeśli bierzemy pod uwagę różne rodzaje skutków, jak finansowe, operacyjne, rozwojowe i społeczne. Krótkowzroczny rachunek wyników promuje politykę ograniczającą zatrudnienie, uznając pracownika za koszt. Szczęśliwie to podejście jest coraz mniej rekomendowane. Przedsiębiorstwa rozumieją, że ich długofalowy interes wymaga uwzględnienia sytuacji życiowej największego interesariusza i wytwórcy wartości – pracownika.

Sytuacja osobista rzutuje na relacje z pracodawcą i zespołem, na wydajność i zaangażowanie, zdolność wykonania zadań. Niedoszacowanym zjawiskiem w zarządzaniu firmą jest samotne rodzicielstwo, które dotyczy teraz ponad 20% rodziców dzieci w wieku od 0 do 24 lat. Samotne matki i ojcowie w wieku produkcyjnym to bardzo zmotywowani, najczęściej jedyni żywiciele swoich rodzin. Modelowa firma myśli o podnoszeniu retencji tych pracowników. Zakłada żłobek i przedszkole, współfinansowane z funduszu świadczeń socjalnych, dostarcza wyprawkę szkolną. Organizuje zajęcia sportowe i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, tworzy kółka zainteresowań i turnusy wakacyjne. Dzięki temu samotni rodzice mogą w ogóle podjąć zatrudnienie lub szybciej powrócić do pracy.

Wsparcie w opiece nad dziećmi dłużej zatrzyma pracowników na stanowisku i zwiększy zaangażowanie w podniesienie wyników i jakości pracy. Firma staje się atrakcyjna jako pracodawca, lepiej kontroluje zatrudnienie i bezpieczeństwo procesów biznesowych, konkurując z tradycyjnymi przedsiębiorstwami, ignorującymi potrzeby życiowe pracowników. Employer branding przekłada się na wyższe zaangażowanie, a co za tym idzie – wyższe wyniki ekonomiczne. Działania firmy adresowane do sytuacji rodzinnej są wizytówką dobrego pracodawcy, proekologicznego, wnoszącego wartościowy wkład w życie społeczności.

Nasz partner – inicjatywa Well.hr integruje pracodawców i podmioty zainteresowane podnoszeniem jakości życia pracowników. Tym razem publikuje raport o tym, jak obszar pracy i rodziny wzajemnie na siebie wpływają i jak pracodawcy spostrzegają i traktują rodziny pracowników w kontekście swojego biznesu.

“Raport pt. „Rodzina, ach rodzina” przynosi także odpowiedzi na pytanie, jak tworzyć w firmie warunki sprzyjające godzeniu różnych ról społecznych. Autorzy przyglądają się, jak zmienia się współczesna rodzina, jaki wpływ ma na nią środowisko pracy, analizują trendy i podpowiadają rozwiązania sprawdzone przez pracodawców reprezentujących różne branże i rodzaje działalności. Nasi eksperci zabrali głos w kwestii rodzin expatów i samotnego rodzicielstwa i Raport jest dostępny nieodpłatnie na stronie: www.well.hr.”

Z informacji prasowej Well.hr