Dojrzewanie rodziców

Kategoria Rodzina

Rodzice dorosłych dzieci są zazwyczaj młodsi, niż o sobie sądzą. Wchodzimyw tę rolę stopniwo, od chwili przyjścia na świat naszego pierwszego dziecka. Znana angdota obrazuje tę niedostrzeganą prawidłowość:

- Jasiu, ile lat ma twój tata?
- Sześć, proszę pani.
- Co ty mówisz, Jasiu, jak to możliwe?
- Przecież ja się urodziłem sześć lat temu...

Jako rodzic masz tyle samo lat, ile ma twoje najstarsze dziecko. Gdy Jas idzie do szkoły, jako matka / ojciec masz siedem lat. W czasie, gdy twoje dziecko dojrzewa, jako rodzic jesteś nastolatkiem. Przez całe jego życie, także, gdy wchodzi w dorosłość, ty dojrzewasz razem z nim.

Nikt nie rodzi się dojrzałym rodzicem dorosłych dzieci. Do tego trzeba dorosnąć.

Ile lat, ile dni zostało do matury twojego dziecka? Ile do założenia przez niego rodziny? Policz. To jest czas na zawarcie przyjaźni z młodym dorosłym, czas na zaufanie do niego i do siebie.